Rosegarden

Wim De Roos, Menselijke Oplossingen

Archive for februari 2015

The Freedom From Fear

leave a comment »

Jeff Widener, Tank man, 1989

Op zoek naar wat normaal is in de omgang tussen mensen vind ik de term Belief Systems. Het zijn de regels waar wij ons aan houden, waar wij allemaal in geloven. In de wandeling ‘normen en waarden’ genoemd. Begrippen die mensen inspireren en helpen in moeilijke omstandigheden. Waar we houvast aan hebben als het niet meteen duidelijk is wat er moet gebeuren of wie het initiatief moet nemen. De verkeersregels voor de ontmoetingen tussen mensen. Zo zijn er bijvoorbeeld Mensenrechten, de Tien Geboden, Etiquette. Meestal met een duidelijke herkomst en vindbaarheid. Per organisatie is er vaak nog een code die de medewerkers bindt. Bij een creatieve firma hanteert men de Four Freedoms van Roosevelt. De eerste zegt “Je hoeft niet bang te zijn”. Talentvolle mensen slaan dicht in de greep van angst. Intimidatie, achterkamertjespolitiek en machtspelletjes werken verlammend. Dit geldt niet alleen voor creatieve mensen maar voor ons allemaal. Daarom moeten we heel zuinig op echte vrijheid zijn.

Advertentie

Written by wimderoos

26 februari 2015 at 4:40 pm

Geplaatst in Sub rosa